Cykelprojektet

Tillsammans kan vi göra så att flickor får röra sig fritt överallt. I Thakurgaon är cykeln snabbaste vägen till jämställdhet.

Här i Sverige kan det framstå som smått ofattbart att flickor inte uppmuntras att ta sig fram på egen hand. Men så ser verkligheten ut i norra Bangladesh. När en flicka ska ta sig från A till B måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma och riskerar att giftas bort tidigt.

 

I vårt cykelprojekt arbetar vi för att bryta normen och stötta flickor som vill cykla. En del har redan tagit sina första tramptag mot jämställdhet, men det finns många fler att hjälpa upp i sadeln.

"Om pojkar får cykla, varför ska inte flickor få göra det också?"
- Eseta Rani Sen, 14 år

Berättelser

Det gör skillnad när barn får höra att de kan och får. Inte bara cykla, utan också bestämma över sitt liv.

Fakta om situationen

När flickor och kvinnor stärks, stärks hela samhället.

23,8 procent av alla flickor
23,8 procent av alla flickor i Bangladesh gifts bort innan de fyllt 15 år. 63 procent innan de fyllt 18.
Bangladesh
I Bangladesh bor över 160 miljoner människor.
8 av 10 gifta kvinnor
Åtta av tio gifta kvinnor i Bangladesh har utsatts för våld av sina män.
Medellivslängd
Kvinnor lever i genomsnitt till de är 75,4 år i Bangladesh. Motsvarande siffra för män är 71 år.

Det här gör vi för att förändra situationen

I cykelprojektet samarbetar vi med organisationen Manab Kallyan Parished (MKP) som arbetat länge för flickor och kvinnors rättigheter i Bangladesh. De har utbildningar för flickor och arrangerar aktiviteter. Men de informerar inte bara flickor om deras rättigheter utan även skolor, allmänhet och föräldrar. MKP påverkar också lokala ledare och politiker för att kvinnors rättigheter ska erkännas.

Kunskap
Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar.
Organisering
Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar.
Påverkan
Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar.

Viktiga milstolpar

50 år har vi arbetat för utveckling.
984 givare
1231 personer följer oss på Facebook.
 1. Januari, 2016

  Projektet för att få flickor att cykla, och därmed arbeta för jämställdhet, startas upp tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation MKP. (Hurra!)

 2. Januari, 2017

  Under förra året fick vår lokala samarbetsorganisation MKP via sitt arbete ta emot 97 anmälningar från kvinnor som utsatts för olika typer av övergrepp. MKP var delaktiga i att 96 av fallen fick fällande domar.

 3. Mars, 2017

  Tjejer från flera olika skolor i Thakurgaon deltog i en cykelmanifestation, där de cyklade genom staden för att synliggöra sin rätt att röra sig fritt. MKP berättar att, förutom att manifestationen skapade mycket uppmärksamhet och stöttades av både föräldrar, lokala ledare och rektorer, så kunde de se hur självförtroende hos tjejerna som deltog ökade. Heja dem och er som stöttar detta arbete!

 4. Augusti, 2017

  Vi reste till Bangladesh och träffade medarbetarna på MKP för att diskutera hur vi jobbar tillsammans på bästa sätt. Och besökte cykelprojektet och såklart pratade med alla tjejer som är med där!

 5. September, 2017

  Under sommaren har vi cyklat runt i svenska städer för att berätta om cykelflickorna och värva månadgivare till People Change the World. Tack till alla som joinat!

 6. Mars, 2018

  Fram till 2020 planerar MKP flera stora cykelmanifestationer för att visa att det är självklart att tjejer inte bara kan utan får cykla och röra sig fritt precis som män. På Internationella kvinnodagen 2018 planerar de att genomföra en stor manifestation med deltagare från ännu flera olika skolor i Thakurgaon.

 7. Mars, 2018

  På Internationella kvinnodagen samlades 300 tjejer, bland annat Muslima och Samarty, och genomförde en stor cykelmanifestation i Thakurgaon i norra Bangladesh.

 8. December, 2020

  Projektet avslutas. Många, många flickor cyklar i Thakurgaon och deras rättigheter och lika värde är erkänt så att de kan bestämma över sina liv och sin framtid. Tack till dig för att du (förhoppningsvis!) har engagerat dig i kampen för flickors rättigheter i världen!

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

300 kronor räcker till att utbilda 20 flickor om riskerna med barnäktenskap.

Hur ofta vill du ge?