5 frågor till Diakonias Mazharul Islam om cykelprojektet i Bangladesh

5 frågor till Diakonias Mazharul Islam om cykelprojektet i Bangladesh
Mazharul Islam är programhandläggare på Diakonia och arbetar tillsammans med MKP med cykelprojektet. Här svarar han på frågor om projektet och kvinnors rättigheter i Bangladesh. Har du fler frågor – mejla oss!

Varför arbetar vi med kvinnors och flickors rättigheter i Bangladesh?
– Bangladesh är ett övervägande patriarkalt samhälle, och ett resultat av det är att män dominerar alla sociala, ekonomiska och kulturella sfärer. Det reproduceras av religionen, och kulturella tabun. Som ett resultat ses kvinnor och flickor vara andra klassens medborgare. Ofta tillåts inte kvinnor och flickor ta beslut kring hushållets inkomster, eller så stoppar tradition och kultur dem från att lämna hemmet. Det innebär att halva landets befolkning inte kan bidra till att utveckla samhället de lever i eller vara en aktiv del i sin familjs framtid. Så det finns en enorm resurs som förbises. Könsroller och stereotypa föreställningar om kön är framförallt fördelaktiga för män. Och även om det har antagits flera progressiva lagar för kvinnlig frigörelse, finns det flera familjelagar som fortfarande hindrar lika fördelning av familjens tillgångar. Det gör att kvinnor berövas sin del av familjens tillgångar.

Varför samarbetar vi med just MKP kring dessa frågor?
– MKP tror på människors delaktighet för att skapa ett jämställt samhälle. Och de jobbar med att stärka kvinnor som ett av sina verktyg eftersom det är kvinnorna som halkat efter i utvecklingen i Bangladesh. Gender är kärnan i allt MKP:s utvecklingsarbete. Men framför allt arbetar de med mänskliga rättigheter, demokrati och social och ekonomisk rättvisa. De har lång erfarenhet av att jobba rättighetsbaserat med människor, speciellt kvinnor och flickor, för att stärka deras egenmakt. Det är en typ av utvecklingsarbete som är i linje med vad vi står för.

Hur arbetar vi tillsammans med MKP?
– Förutom att vi stöttar projekten finansiellt, arbetar vi tillsammans för att stärka deras kapacitet både när det gäller medarbetar- och organisationsutveckling. Vi har stöttat dem i arbetet att ta fram olika typer av riktlinjer, som till exempel jämställdhetspolicy. Men vi samarbetar också mycket vad gäller dokumentation och utvärdering av arbetet.  

 

Mazharul Islam är programhandläggare på Diakonia och arbetar på landkontoret i Dhaka. Mejla oss om du har fler frågor till Mazharul så ser vi till att du får svar!


Vilken utveckling, vad gäller kvinnors och flickors rättigheter, har du sett i Bangladesh under tiden du arbetat? 
– I det långsiktiga arbetet för kvinnors och flickors rättigheter finns det flera områden där vi kan se förbättringar. Kvinnors och flickors rörlighet har ökat under de senaste åren, tidigare fick de framförallt bara vara hemma. Nu kan kvinnor delta i beslutsfattande både i hemmet och på lokal nivå. Och allt fler kvinnor har egna tillgångar och jag ser hur kvinnor organiserar sig i byarna och på så sätt kan de också göra sin röst hörd. Det har gjort att de kan protestera mot till exempel våld mot kvinnor i byn, och faktiskt skydda varandra. På distriktnivå finns det också ”kvinnoforum” som jobbar mot kränkningar av kvinnors rättigheter. Det är också allt fler flickor som studerar och antalet barnäktenskap har minskat. En viktig del är att män och pojkar nu också är engagerade i arbetet för jämställdhet i Bangladesh.

Vilka är de stora utmaningarna som vi nu ser?
– Det finns flera lagar och riktlinjer för att förespråka och skydda kvinnors rättigheter i Bangladesh, men de gynnar ännu inte kvinnor och flickor eftersom de inte implementeras ordentligt. Samtidigt är våld mot kvinnor en kritisk utmaning för vårt land. Idag finns det en medvetenhet om problemet. Men långsamma juridiska processer, svårigheter att utkräva ansvar från brottsbekämpande myndigheter och osäkerheten kring att överhuvudtaget få rättvisa gör att våldet mot kvinnor och trafficking fortsätter. Och trots hårt arbete är antalet barnäktenskap fortfarande många. Självklart är det fattigdomen som är en av de stora utmaningarna för att detta ska förändras på riktigt. För framförallt drabbas kvinnor och flickor oproportionerligt hårt av fattigdom och diskriminering. Vi ser också en ökande fundamentalism, och dess påverkan på just arbetet för jämställdhet, som en oroväckande utveckling.

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

Hur ofta vill du ge?