Anjas Berättelse

Anja

Jag var tidigare kvinnligt sjöbefäl och hade kvalificerat mig för att jobba på en hög position på en fartygstyp där ingen kvinna tidigare arbetat. Jag skiljde mig då också från en man som misshandlade mig och som inte kunde acceptera att jag som kvinna kunde ha ett jobb han själv inte kunde få. Han startade en vårdnadsprocess om vårt barn med argumentet att jag var olämplig som förälder pga av mitt yrkesval. Domstolen köpte hans argument helt och hållet. Jag blev tvungen att sluta min yrkeskarriär och mitt liv gick sönder efter detta.