Annas berättelse

Annas berättelse

"Men Anna, du kan ju inte gräva grus, det är ju inget för tjejer..." Vi grävde en ny grusgång vid kyrkans sommargård och jag fick denna kommentar från en gammal pastor. Kanske ett skämt från hans håll, men ändå - inte så kul!