Anonym

Nea

Från den delen av Kina jag kommer ifrån, är det självklart att flickor och pojkar ska tycka om och göra olika saker. T.ex. tjejer gillar rosa och killar blått.