Bitte Muller-Hansen

Bitte Muller-Hansen

När jag började sista året på teknisk linje i Malmö och klassföreståndaren undrade vad jag gjorde där. "Är du här för att bli gift?"