Britts berättelse

Britt

Jag fick i skolan ofta höra av lärarna att så mycket som jag pratade/störde i klassrummet under lektionerna skulle jag som tjej inte göra, det gjorde ju killarna redan tillräckligt mycket.