Emilias berättelse

Emilia

Vi tjejer fick inte hoppa trestegshopp på idrotten. Bäckenet kunde tydligen ta skada genom de extremt hårda stötarna i marken.