Emmas berättelse

Emma

"Lilla du kan inte vara chef. Gå nu och hämta den riktiga chefen".