Erikas berättelse

Erikas berättelse

Under högstadiet och gymnasiet fram till jag var ca 20, hängde jag mycket i mansdominerande "raggar-miljöer" med mycket "bil-snack" och technorave. När jag har återberättat om detta för vänner har endel svårt att tro mig bara för att jag inte är så nu.