Evelina Wedham

Evelina Wedham

När jag är ute och dyker är det "starka män" som frågar mig om de inte ska bära min tunga utrustning. Jag kan bära min dykarutrustning själv!

 

Detta är en av alla berättelser om cykelansiktet! Varje berättelse tar oss ett steg vidare mot en mer rimlig och mindre ojämlik värld! Vilket cykelansikte har du mött? Och vilket har du trotsat?