Fridas berättelse

Frida

Kvinnor förväntas alltid vara välorganiserade, sköta adminarbete i projekt, hålla deadlines och påminna männen om vad som behöver göras. Männen “sköter snacket”, tillåts vara sena, får vara liberala med interna policys och förväntas inte ha så bra koll så länge de levererar några mer eller mindre välformulerade meningar i mötet med kunden.