Hanna Norman 2

Hanna Norman

"Största problemet med er kvinnor är att ni föder barn, det blir ju en kostand för företaget" sagt av man i diskussion om att främja kvinnors möjligheter