Jane Lundin

Jane Lundin

Årskurs 9 (1969-1970) matematik på schemat. Vi får frågan om alla har förstått lärarens genomgång. Vi är 3-4 tjejer som inte förstått. Då kläcker läraren ur sig följande: "Tjejer….inte mycket att göra. Matematik handlar om logiskt tänkande och kvinnfolk saknar sånt".