Johannas berättelse

Johanna

"Men va! Kan du byta däck? Du är ju tjej?"