Josefins berättelse

Josefin

’Det är jag som bestämmer och säger till min fru vad hon ska göra, och du vill komma och befalla mig att göra så och så’ sa en byggarbetare åt min mamma som är byggnadsingenjör.