Karls berättelse

Karls berättelse

Som kille är det svårt att dela känslor när jag är sårad eller ledsen.