Lisas berättelse

Lisa

Vid utvecklingssamtalen i skolan fick jag höra att jag skulle prata mindre i klassrummet även om killarna pratade mer än mig.