Mais Irqsusi

Mais Irqsusi

Jag var den enda tjejen i min takeoandogrupp när jag var 9 år. Jag kommer att se till att trosta cykelansiktet för min dotters skull.