Matildas berättelse

Matildas berättelse

När jag önskade mig lego fick jag rosa "flickanpassat" lego medan brorsan fick tekniskt lego med flera funktioner.