Miriams berättelse

Miriam

Det är endast kvinnor som lär upp nya medarbetare, männen blir inte ens tillfårgade