Mohammeds berättelse

Mohammed

Idéer om manlighet har alltid varit något konstant. För män så tas det för givet att de får vara slarviga. Det kan till och med ses som en bedrift.