Pär Jonsäter

Pär Jonsäter

När jag gick i lågstadiet minns jag att fröken, utan att knacka eller fråga, gick inte i pojkarnas omklädningsrum. Nån blyg pojke försökte skyla sig och fröken avfärdade det med ”Jag vet redan hur pojkar ser ut”. Det är nåt som har följt mig hela livet. För mig har det alltid varit viktigt att vi män ska ha samma rätt till integritet. Att vara blyg eller ovillig att visa sig naken som man avfärdas oftast lättvindigt. Det tydligaste exemplet är kanske att kvinnlig personal på badhus, utan att knacka, utan att fråga går in i mäns omklädningsrum. Jag anser att män har samma rätt till integritet, vi betalar samma biljettpris. Självklart tycker jag är att män går in på männens avdelning och kvinnor på kvinnornas. Jag har påtalat detta många ggr, anmält detta till själva badhuset, konsumentombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen, jämställdshetsombudsmannen etc. För ca 10 år sedan slutade jag gå på badhus pga detta när jag kört huvudet i väggen tillräckligt många ggr. Ett ännu grövre övergrepp anser jag vara vid visitation (vilket jag själv aldrig råkat ut för) där jag vet att många män upplevt det kränkande att bli intimt visiterad av en kvinna. Jag vet att kvinnor utsätts för mycket värre och grövre kränkningar helat tiden och det vill jag inte på något sätt bagatellisera. Och det är mycket viktigt och angeläget att arbeta mot detta. Men det hindrar inte att jag tycker det är självklart att även män har rättigheter, när det gäller personlig integritet. Små pojkar är oftast blyga för sina kroppar precis som flickor. Men när den känslan hela tiden förnekas, förlöjligas och bortförklaras så måste pojkar och unga män hitta ett annat förhållningssätt. I mitt fall så har jag begränsat mitt liv och undviker att göra vissa saker. De flesta män struntar antagligen i detta men en del tror jag går extremt åt andra hållet. En ren spekulation från min sida men jag tror att fenomen som dickpics, blottning och påtvingad sexuell exponering kan ha ett samband med ”icke-accepterandet” av pojkars och unga mäns blyghet.