Peder

Peder

En gång när jag var 4 år gammal frågade jag min mor om jag fick bära klänning liksom min syster. Jag fick ett nej eftersom det bara var flickor som skulle bära klänning.