Petras berättelse

Petra

Jag har flera gånger fått förklarat för mig att som tjej ska jag inte ta så mycket uppmärksamhet som jag vid flera tillfällen har gjort.