Pontus berättelse

Pontus berättelse

Min svåger som just har förlorat sin dotter och sökte psykologhjälp fick svaret "är du verkligen så ledsen, du var ju bara hennes pappa?".