Seher Yilmas

Seher Yilmas

”Ni två tillsammans är det farligaste som finns för den här organisationen. Ni tänker lika, har samma vision och bollar era idéer med varandra”. Så sa man till mig när jag och min dåvarande vice ordförande @saraharaldsson för snart tio år sedan ville kandidera till presidiet för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer tillsammans. För män har ju aldrig skaffat sig nätverk och valt att sikta mot nästa maktposition tillsammans. Då har likhet stått för beslutsamhet, mandat och konsekvens. Men vi var farliga. ”Du, ska du vara VD? Varför då?” fick jag höra min andra dag på nya jobbet för ett år sedan. Jag ska inte försöka svara på vad intentionen bakom frågan var, men så hade man aldrig ställt en fråga till en vit man i medelåldern.