Ulrikas berättelse

Ulrika

När vi har hantverkare hemma pratar de endast med min man, som om jag inte existerade