Women's freedom in Kenya

Kvinnorna i Kakamega leder utvecklingen. Tillsammans kan vi stärka kvinnors möjligheter till försörjning och minska hunger och fattigdom.

I Kenya grävs det efter guld. Över 80 000 människor arbetar inom gruvindustrin i området Kakamega i västra Kenya, i huvudsak med småskalig gruvdrift. Men i gruvindustrin står kvinnor lägst i rang. Vi stöttar lånecirklar för kvinnliga gruvarbetare där de får chansen att bygga en hållbar ekonomi samtidigt som de lär sig om sina rättigheter. Med ditt bidrag kan fler ta sig ur fattigdom och hunger.

"Jag känner mig fri! Nu känns det som jag kan göra vad som helst och får det jag behöver."
- Margaret Ngaira

Berättelser

Kvinnorna i gruvindustrin leder utvecklingen.

Fakta om situationen

När en kvinnas egenmakt stärks gynnas hela samhället. Inom den kenyanska gruvindustrin finns mycket kvar att göra för mänskliga rättigheter.

80271 personer
I Kakamega i Kenya arbetar 80271 personer inom den småskaliga gruvindustrin.
Kenya
I Kenya bor 49,7 miljoner människor.
15 procent
Småskalig gruvindustri utgör 15 procent av världens guldutvinning. Men står för 90 procent av industrins arbetskraft.
Medellivslängd
I Kenya är medellivslängden 65,5 år för kvinnor, och 62,6 år för män.

Det här gör vi för att förändra situationen

Vi samarbetar med den kenyanska organisationen Groots som arbetat med kvinnors rättigheter i landet sedan 1995 och har stor kunskap om gruvindustrin. De organiserar lånecirklarna och utbildar medlemmar i redovisning och ekonomi. De informerar också om arbetsrätt, lagar som reglerar gruvindustrin och mänskliga rättigheter. Målet är att skapa en hållbar industri som kan utrota fattigdom i området. 

Kunskap
Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar.
Organisering
Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar.
Påverkan
Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar.

Viktiga milstolpar

50 år har vi arbetat med utveckling.
39 givare
1231 personer följer oss på Facebook.
 1. Januari, 2016

  Nu startar vi, tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation Groots, upp projektet för att stärka kvinnor i gruvindustrin i Kenya och arbeta mot fattigdom. Målet är inte bara en hållbar gruvindustri, utan framför allt att kvinnor på landsbygden blir en aktiv del av Kenyas framtid och utveckling. Nu kör vi!

 2. April, 2016

  Två anställda från Groots träffade trettio kvinnor från Kakamega för att diskutera vilka frågor som är viktiga för dem. Under april genomfördes flera möten där Groots träffade människor som arbetar i gruvindustrin för att kartlägga deras problem och utmaningar.

 3. Augusti, 2016

  Groots genomförde en omfattande undersökning med 694 gruvarbetare i området för att undersöka olika aspekter av deras liv som familjeförhållande, hur de organiserar sig, vad de arbetar med och ekonomi.

 4. November, 2016

  Den 28 november samlades 37 kvinnor i Kakamega för att för första gången lära sig mer om hur man organiserar en lånecirkel. Utbildningsdagen följdes sedan upp av ett studiebesök till Busia, där man arbetat länge och framgångsrikt med lånecirklar.

 5. Januari, 2017

  Nu har grupper för kvinnliga gruvarbetare startats upp på åtta olika gruvområden i Kakamega. Ett viktigt steg för att driva arbetet framåt!

 6. Maj, 2017

  10 kvinnor deltog i en endagsutbildning i hur de ska organisera och leda lånecirklar i sina respektive områden. En dag fylld av diskussioner och kunskap, efter utbildningen ska deltagarna genomföra egna utbildningar i till exempel redovisning i sina lånecirklar.

 7. December, 2020

  Projektet avslutas. Nu har vi (förhoppningsvis) stärkt och stöttat många kvinnor i gruvindustrin i Kenya så att de kan ta sig ur fattigdom och säkerställa att alla deras rättigheter tillgodoses. Tack för ditt stöd!

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

Hur ofta vill du ge?