3 frågor till Diakonias Purity Kagendo om projektet och kvinnors rättigheter i Kenya

3 frågor till Diakonias Purity Kagendo om projektet och kvinnors rättigheter i Kenya
Purity är programhandläggare på Diakonia och arbetar tillsammans med Groots med gruvprojektet. Här svarar hon på frågor om projektet och kvinnors rättigheter i Kenya. Har du fler frågor – mejla oss!

Varför har Diakonia valt att samarbeta med Groots? 
– Groots har en unik styrka i sitt arbete med kvinnor på landsbygden. Deras förmåga att organisera och stärka kvinnor så att de tar ledarrollen i samhället är fantastiskt. Och hur de arbetar med att förespråka kvinnligt entreprenörskap.

 

Varför har vi valt att arbeta med just kvinnors rättigheter i Kenya? 

– Det finns många anledningar. Kvinnor utgör nästan hälften av Kenyas befolkning men bara 21 procent av parlamentsledamöterna är kvinnor trots att konstitutionen kräver minst en tredjedel. Även om detta är en förbättring är det inte i enlighet med konstitutionen och dessutom den lägsta andelen i östra Afrika. Likadant ser det ut i gruvindustrin i Kenya, kvinnors deltagande är väldigt lågt och ofta är det de som utsätts för de negativa effekterna av industrin samtidigt som de inte får ta del av några fördelar eller möjligheter. Genom Groots vill vi öka kvinnors inflytande i gruvindustrin.

 

Vilken utveckling har du sett under tiden du arbetat?
– Det arbete som vi och våra samarbetsorganisationer gör och har gjort har bidragit till att öka antalet kvinnor valda till politiska positioner i det senaste valet. För första gången valdes till exempel tre kvinnor till guvernörer i sina distrikt. I den småskaliga gruvindustrin börjar vi se att kvinnor får ökat erkännande vid gruvorna och även ledande roller på kommunnivå. Två kvinnor blev nyligen utsedda till att delta i gruvindustrins kommitté i Kakamega, vilket är mycket tack vare det arbete som Groots gjort i området. Vi börjar röra oss mot målet att få en jämställd gruvindustri på alla nivåer i samhället.

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

Hur ofta vill du ge?