Följ med ner i gruvan

Följ med ner i gruvan
Ja, vi bygger jämställdhet med en cykel. Det går. Hur då tänker du nu? Jo, med ökad rörlighet kommer en känsla av frihet och individen stärks. Cykeln är ett hållbart och ekonomisk effektivt färdmedel. Med minskade kostnader och tryggare skolväg säkras flickors skolgång och riskerna för barnäktenskap minskar.

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

Hur ofta vill du ge?