Vi stärker kvinnor i gruvindustrin

Vi stärker kvinnor i gruvindustrin
Jael Amati, från Groots, berättar om hur de arbetar för att lyfta kvinnor inom gruvindustrin på landsbygden. Titta och lär dig mer om gruvindustrin.

Ge en gåva

Hur mycket vill du ge?

Hur ofta vill du ge?